A cégnévnek legalább a vezérszót és a választott cégformát kell tartalmaznia. A vezérszó a cégnévben az első helyen áll, lehet idegen nyelvű kifejezés, rövidítés és mozaik szó, amelyet latin betűkkel kell feltüntetni. A cégnévnek az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől egyértelműen különböznie kell.