Egyszerűsített elektronikus cégeljárás

Fontos információk

Irodánk rendelkezik az elektronikus cégeljáráshoz szükséges minden eszközzel és jogosítvánnyal.

Ez az eljárás lényegesen egyszerűbbé, gyorsabbá és nem utolsó sorban olcsóbbá teszi a cégalapítást és egyéb cégeljárás (pl. változásbejegyzési
eljárás) lefolytatását.

Az egyszerűsített eljárás lényege:

•  Az elkészített, aláírt létesítő okiratok, egyéb dokumentumok elektronikus formában kerülnek benyújtásra az illetékes cégbíróság felé.

•  A társasági szerződést a bírósági cégeljárásról szóló törvény mellékletében található iratminta alapján kell létrehozni, azt kiegészíteni, rendelkezéseiből elhagyni nem lehetséges.

•  Az eljárás illetéke 0 Ft.
· Ezen egyszerűsített cégeljárás keretében hiánypótlási eljárásra nem kerülhet sor, azonban az esetleges cégbírósági elutasításnál ismételt benyújtásnak van helye 8 napon belül.

A cégeljáráshoz szükséges dokumentumok, okiratok előkészítése után, ezeknek aláírása egyeztetett időpontban, az eljárásban résztvevő jogi képviselő közreműködésével történik.

Az okiratok Az okiratok aláírásánál a társaság minden tagjának és ügyvezetőjének szükséges az aláírása, személyes megjelenése irodánkban.

Amit Önnek kell szolgáltatnia:

•  Személyi azonosítást lehetővé tevő okmányok

•  A székhelyként, illetve telephelyként-fióktelepként megjelölt ingatlanok tulajdonosai, haszonélvezői által aláírt, két tanúval hitelesített hozzájáruló nyilatkozat a megjelölt ingatlan használatához. A "Hozzájáruló nyilatkozat" mintája honlapunkon a letöltések menüpontban megtalálható!A cégalapítási folyamat kezdeményezésére két lehetőség nyílik:

- A honlapon található cégalapítási adatlap kitöltésével és elküldésével,

- irodánkban egy személyes találkozás alkalmával, előre egyeztetett időpontban történő konzultáción és adatfelvételen.

Amint az adatlapot elküldte - vagy az adatfelvétel megtörtént - irodánk a lehető legrövidebb időn belül előkészíti a szükséges iratokat, lehetőséget biztosít azok aláírására. Ezzel kapcsolatban munkatársunk jelentkezni fog Önnél a megadott elérhetőségek egyikén.

A cégadatok irodánk részére való megadásakor kérjük, hogy különösen ügyeljen személyes adatainak pontos szolgáltatására (az igazolványokban szereplő teljes név, lakcímnél emelet ajtó is).

A hatályos TEAOR kódokat (tevékenységi körök listája) megtalálja a LETÖLTÉSEK menüpontban. Ezeket 4 számjegyig bontva kérjük közölni. Az adószámot, cégjegyzékszámot, statisztikai számjelet, esetleges közösségi adószámot tartalmazó Tanúsítványt és a Végzést elektronikus úton küldi meg a Bíróság, amely dokumentumokat megérkezésüket követően haladéktalanul e-mailben továbbítjuk Önnek.

 

Telefonon, munkaidőben bármilyen kérdéssel forduljon bizalommal hozzánk.